Lista zrealizowanych kontraktów:

• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Zielnej i Koniczynowej w Gliwicach
• Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miejscowości Moszna poprzez budowę wodociągu do Zamku w Mosznej oraz kanalizacji ściekowej w miejscowości Moszna – Zadanie nr 1: Podłączenie budynku Zamku do gminnej sieci wodociągowej
• Budowa magazynu surowców do produkcji rozpuszczalników wysokiej czystości wraz z urządzeniami towarzyszącymi, Gliwice, ul. Sowińskiego 11 – budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji deszczowej przemysłowej, kanalizacji technologicznej, instalacji wody wodociągowej oraz instalacji wody p.poż.
• Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa
• Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie
• Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcin, etap I
• Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie, etap I i II
• Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcin, etap II

• Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Oleśnie
• Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Urbanowice etap I i III
• Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzozowej w Zdzieszowicach
• Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Wyrach poza Aglomeracją, ul. Spokojna boczna
• Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej w Skarbimierzu-Osiedle przy ul. Wierzbowej na dz. nr 92/33, 92/47
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Łężcach przy ul. Bytkowskiej
• Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Wodociągowej, Sosnowej, Pod Lasem i Turawskiej w Zawadzie
• Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Mierzęcin
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla wsi Kotórz Mały i Osowiec

Kontrakty w trakcie realizacji:

• Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Opoczka
• Rozbudowa wodociągu Dziekaństwo-Mechnice gm. Komprachcice
• Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich

Archiwalne realizacje